Księgarnia Gabriel

Home

książki, które zbliżają do Boga i ludzi

  

Księgarnia Gabriel

Odpowiedź na dzisiejsze czasy

Księgarnia Gabriel jest odpowiedzią na potrzeby człowieka w ówczesnym świecie, w którym choć mamy zaawansowaną technologię, szybkie połączenia telefoniczne, to cierpimy na samotność, izolację. Książki oferowane w księgarni Gabriel mają na celu wspierać ludzi w odnajdywaniu radości, sensu życia, poczucia przynależności do społeczności.

Nowości

„Wielokrotnie w swoim życiu doświadczyłem, że Bóg
odpowiada na modlitwę, uzdrawia, a nawet czyni
cuda. (…)

W czasach Nowego Testamentu cuda i uzdrowienia
były na porządku dziennym. Posługa uzdrawiania
wypełniała znaczną część publicznej działalności
Jezusa. Jezus nie tylko głosił Królestwo Boże. On
ukazywał je, również poprzez znaki i cuda. Ewangelie
pełne są opisów uzdrowień. (…)

Jezus leczył wszelkie choroby i słabości. Chrystus
Pan nie jest obecnie ani słabszy, ani trochę mniej
współczujący niż dwa tysiące lat temu. Dlatego i dziś
możemy przychodzić do Niego ze wszystkimi swoimi
chorobami, dolegliwościami – zarówno duchowymi,
jak i fizycznymi. (…)

Nie bójmy się modlić o uzdrowienia. Każdy z nas
może prosić Boga o zdrowie dla siebie i bliźnich”.

Spis treści:

Pan Jezus nadal działa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
Uzdrowienie obrazu Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fałszywe obrazy Boga…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Biblijny obraz Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Różne aspekty uzdrowienia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19
Uzdrowienie duchowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Dlaczego cierpienie?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Źródło nieszczęść i problemów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
To Jezus jest Zbawicielem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     26
Zaufać miłości i mocy Boga…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       29
Uznać swój grzech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      30
Wyrzec się grzechu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      35
Wyznać grzech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      36
Najważniejsza decyzja twojego życia.. . . . . . . . . . . . . . . . .   36
Od pierwszej decyzji do nieustannego nawracania się. .  38
Uzdrowienie w sakramencie pokuty i pojednania. . . . . . . 41
Uzdrowienie zranień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Przebaczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        66
Modlitwa o uzdrowienie wspomnień. . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Uzdrowienie fizyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Przeszkody w przyjęciu łaski uzdrowienia. . . . . . . . . . . . . .  89
Grzechy idolatrii a zdrowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     89
Odmowa korzystania z usług medycznych. . . . . . . . . . . . 90
Niezdrowy styl życia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      92
Trwanie w grzechu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        93
Absolutyzowanie wartości cierpienia. . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Wymuszanie uzdrowienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    96
Modlitwa owocna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   97
Życie w przyjaźni z Bogiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   98
Wiara ufna i posłuszna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        105
Pokora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            111
Miłość i przebaczenie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       115
Uwielbienie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            119
Wdzięczność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       123
Wytrwałość.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        125
Modlitwa „niewysłuchana”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      126
Kilka uwag dla podejmujących modlitwę wstawienniczą. .128
Zakończenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     131

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
z dnia 30.11.2018 Nr 3147/D/2018

ISBN 978-83-954016-0-2

Wikariusz Generalny
Biskup Pomocniczy Warszawski
ks. Michał Janocha

Kanclerz Kurii
Ks. dr Janusz Bodzon

Spotkanie z autorem

Szczegóły już wkrótce

  

Warszawa

Parafia

Czas do najbliższego spotkania

Zapisz się do newslettera

Będziemy informowali Cię o nowych książkach i spotkaniach z autorami

biuro@ksiegarniagabriel.pl

Kontakt

Księgarnia Gabriel
jest prowadzona przez
Polnet Krzysztof Kudera
ul. Nowy Świat 33/13
00-029 Warszawa
NIP 524-221-88-86, REGON 141560267
T.+48 517 935 250
M. biuro@ksiegarniagabriel.pl

www.ksiegarniagabriel.pl